Funkcjonowanie szkoły/placówki/przedszkola

w webinarze “Nauczanie zdalne w roku szkolnym 2022/2023”

w webinarze “Co musisz wiedzieć o nadchodzących zmianach w Karcie Nauczyciela?”

w webinarze “Akty prawne – jak poruszać się w ISAP?

w webinarze “Co nauczyciel w awansie powinien wiedzieć na temat programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły?”

w webinarze “Świetlica szkolna – o czym nauczyciel w awansie powinien wiedzieć”

w webinarze “Co nauczyciel w awansie powinien wiedzieć na temat samorządu uczniowskiego”

w webinarze “Co nauczyciel w awansie powinien wiedzieć na temat szkolnego wolontariatu”

w webinarze “Co nauczyciel w awansie powinien wiedzieć na temat Rady” Rodziców

w webinarze “Wewnątrzszkolne akty prawne”

w webinarze “Kompetencje rady pedagogicznej”

Shopping Cart