Sylwia

w webinarze “Narzędzia multimedialne. Narzędziownik wspierający pracę nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciela współorganizującego proces edukacyjny oraz pedagoga specjalnego”

w webinarze “Co musisz wiedzieć o przepisach prawa oświatowego?” 

w webinarze “Metody, środki, formy pracy. Indywidualizacja procesu edukacyjnego.”

w webinarze “Lekcja otwarta – jako jedna z form doskonalenia zawodowego nauczycieli”

Shopping Cart