FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, treści cyfrowej lub usługi, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.

ADRESAT:

KAPELUSZ Z KWIATAMI – WYDAWNICTWO, SZKOLENIA, USŁUGI EDUKACYJNE ANETA SZOSTAK-SULEWSKA, ul. Warszawska 13/2, 59-900 Zgorzelec.

 

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe)

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)                                                               

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Produkt / treść cyfrowa / usługa: ……………………………………………………………………………………

Zapłacona cena / wynagrodzenie: …………………………………………………………………………………..

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone: ……………………………………………………………………………………

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy,

(___) inne (jakie?)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

     ………………………..                                                              …………………………………..

     data wypełnienia                                                                                 podpis 

                                                                                                                                                         (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Aneta Szostak-Sulewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „KAPELUSZ Z KWIATAMI – SZKOLENIA, USŁUGI EDUKACYJNE ANETA SZOSTAK-SULEWSKA”, ul. Warszawska 13/5, 59-900 Zgorzelec, NIP: 6151211637. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem  odo@anetaszostak.pl

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.

 

Shopping Cart